Türkçe mirc oper komutları

16 Şubat 2023 tarihinde irc komutları kategorisine eklendi.
Yazıyı okuyan kişi sayısı 1109

Operserv komutları

Merhaba Mirc sohbet kullanıcıları sizler için hazırlamış olduğumuz Türkçe mirc içerisinde yönetici arkadaşların kullanabildikleri oper/admin servisleri üzerinde uygulayabilecekleri komutlar.

Adchat ; Online olan bütün adminlere mesaj gönderilmesini sağlar.
Kullanım ; /adchat mesaj

Addmotd ; Motd sonuna yeni bir dizin eklenmesini sağlar.
Kullanım ; /addmotd yazı

Addomotd ; Opermotd sonuna yeni bir dizin eklenmesini sağlar.
Kullanım ; /addomotd yazı

Chatops ; Sadece yerel serverde bulunan IRC operatörlere mesaj gönderilmesini sağlar.
Kullanım ; /chatops mesaj

Chghost ; Güncel olarak IRC serverde, bir kullanıcının hostname kısmını değiştirmeye yarar.
Kullanım ; /chghost nick hostismi

Chgident ; Güncel olarak IRC serverde, bir kullanıcının ident kısmını değiştirmeye yarar.
Kullanım ; /chgident nick ident

Chgname ; Güncel olarak IRC Serverda, bir kullanıcının “IRC Name” veya “Real Name” kısmını değiştirmeye yarar.
Kullanım ; /chgname nick IRCname

Close ; Irc serverinden bütün bilinmeyen bağlantıların kesilmesine yarar.
Kullanım ; /close

Connect ; Bir serveri, güncel olarak üzerinde olduğu başka bir IRC servere bağlar. Uzak bağlantılarda mümkün olabilir, sadece IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /connect [server] [port] [anaserver]

Dccdeny ; Belirlenen bir dosya uzantısına, DCC engeli koyar. Uzantıyı
taşıyan dosyaların, DCC ile gönderilmesi engellenir. Sadece IRCop’lar kullanabilir.
Kullanım ; /dccdeny dosyauzantısı Sebep

Die ; IRC Serverini, belirtilen şifre ile tamamen kapatılmasını sağlar. Tüm kullanıcıların bağlantıları kesilir, sadece IRC operatörleri kullanabilir.
Kullanım ; /die şifre

Dns ; Irc serverin dns hakkında dönüş bilgisini görüntüler.
Kullanım1 ; /dns l -> Dns girişlerini gösterir.
Kullanım2 ; /dns i -> Server ismi ve yapılandırma hakkında ayrıntılı bilgi verir.
Not ; Raw ile beraber kullanılması gerekebilir.

Gline ; Bir nickin süre koyulmadığı veya engel kaldırılmadığ takdirde servere bir daha bağlanmasını engellemek için kullanılır. IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /gline [idetd@host veya nick] [süre] [sebep]
Not ; Süre belirtilmez ise uygulanan gline kalıcı hale gelir. Süre d-h-m-s cinsinden belirtilir. Örneğin ; /gline nick 1d1h1m1s Dışarı şeklinde uygulanabilir.
Uygulanan gline kaldırmak için ; /gline -identd@host şeklinde uygulanır.

Globops ; Serverde bütün IRC operatörlerine global mesaj atmak için kullanılır.
Kullanım ; /globops mesaj

Gzline ; Bir nickin süre koyulmadığı veya engel kaldırılmadığı takdirde servere bir daha bağlanmasını engellemek için kullanılır. IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /gzline [idetd@host veya nick] [süre] [sebep]
Not ; Süre belirtilmez ise uygulanan gzline kalıcı hale gelir. Süre d-h-m-s cinsinden belirtilir. Örneğin ; /gzline nick 1d1h1m1s Dışarı şeklinde uygulanabilir.
Uygulanan gzline kaldırmak için ; /gzline -identd@host şeklinde uygulanır.

Htm ; Giriş, çıkış ve trafik modu için kullanılır. Sadece IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /htm özellik
On ; Htm aktif kılar.
Off ; Htm deaktif kılar.
Noisy ; Htm ye girildiğinde ve çıkıldığında anons verir.
Quiet ; Htm ye girildiğinde ve çıkıldığında verilen anonsu kapatır.
To ; Aktif htm nin gelen derecesini ayarlar.

Kill ; Belirtilen kullanıcı veya kullanıcıların IRC serverden bağlantısını kesmek için kullanılır.
Kullanım ; /kill nick1 nick2 … Sebep

Kline ; Bir nickin süre koyulmadığı veya engel kaldırılmadığı takdirde servere bir daha bağlanmasını engellemek için kullanılır. IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /kline [idetd@host veya nick] [süre] [sebep]
Not ; Süre belirtilmez ise uygulanan kline kalıcı hale gelir. Süre d-h-m-s cinsinden belirtilir. Örneğin ; /kline nick 1d1h1m1s Dışarı şeklinde uygulanabilir.
Uygulanan kline kaldırmak için ; /kline -identd@host şeklinde uygulanır.

Lag ; Serverin lag durumunu görmeye yarar.
Kullanım ; /lag server

Locops ; Serverde bütün IRC operatörlere mesaj gönderilmesine yarar.
Kullanım; /locops mesaj

Mkpasswd ; Parolalarda veya ayar dosyalarında şifreleme methodu olarak kullanılır. Methodlar ; crypt , md5 , sha1 , ripemd160
Kullanım ; /mkpasswd metod şifre

Module ; Server modullerini listeler Normal kullanıcılar ile yetkili kullanıcıların alacağı cevaplar farklıdır. Normal kullanıcılar sadece 3. parti modülleri [3RD] görebilir.
Kullanım ; /module

Nachat ; Online olan bütün Network adminlere mesaj göndeirlmesini sağlar.
Kullanım ; /nachat mesaj

Oper ; Kullanıcın IRC operatör konumuna geçmesi için, doğru bir nick şifre ile tanınmasına yarar.
Kullanım ; /oper nick şifre

Opermotd ; IRC operatörler için hazırlanmış olan günün mesajını görmeye yarar, IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /opermotd

Rehash ; Yerel bir serverin yapılandırma dosyalarını yeniden okumasını sağlar. IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /rehash server -seçenek
-Motd Günün mesajı ve kurallar dosyasını yeniler.
-Opermotd Opermotd dosyasını yeniler.
-Botmotd Botmotd dosyasını yeniler.
-Garbage Çöp toplaması yapar.
** Kullanımda server ve seçenek belirtilmez ise ; unrealircd.conf ve k:lines dosyası tekrar kullanır.

Restart ; Serverin belirtilen şifre ile tekrardan başlatılmasını sağlar. Tüm kullanıcıların bağlantıları kesilir, IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /restart şifre sebep

Rping ; Serverlar arasındaki geçikmeyi (milisaniye) cinsinden hesaplamayı sağlar.
Kullanım ; /rping sunucu

Sajoin ; Bir kullanıcıyı, bir veya birden çok kanala girmesini sağlamak için kullanılır. Servis adminler kullanabilir.
Kullanım ; /sajoin nick #kanal1,#kanal2…

Samode ; Bir kanalın modesini değiştirmeye yarar. Servis adminler kullanabilir.
Kullanım ; /samode #kanal +-mode

Sapart ; Bir kullanıcıyı, bir veya birden çok kanaldan çıkmasını sağlamak için kullanılır.
Kullanım ; /sapart nick #kanal1,#kanal2… Sebep

Sdesc ; Restart veya squit komutlarına gerek kalmadan, serverin bilgi satırını değiştirmeye yarar. Server admin ve Co adminler kullanabilir.
Kullanım ; /sdesc yenibilgi

Sethost ; Hostumuzu değiştirmek için kullanılır. Özel karakterler kullanılabilir. IRC operatörler kullanır.
Kullanım; /sethost yenihost

Setident ; İdentimizi değiştirmek için kullanılır. IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /setident yeniident

Shun ; Admin haricindeki kullanıcının bir komutu kullanmasını ve server pinglerinden yanıt almamasını sağlar.
Kullanım ; /shun [idetd@host veya nick] [süre] [sebep]
Not ; Süre belirtilmez ise uygulanan shun kalıcı hale gelir. Süre d-h-m-s cinsinden belirtilir. Örneğin ; /shun nick 1d1h1m1s Dışarı şeklinde uygulanabilir.
Uygulanan shun kaldırmak için ; /shun -identd@host şeklinde uygulanır. Shun listesini görmek için ; /shun komutu uygulanır.

irc server için oper spamfilter komutları

Spamfilter ; Mesaj filtrelemesine olanak sağlar. Boş mesajlardan kurtulmaya , bot ve benzeri clientleri temizlemeye yarar.
Kullanım ; /spamfilter [add|del|remove|+|-] [type] [action] [tkltime] [reason]
Type : Hedef tipini değiştirir, çeşitli hedefler belirtilebilir. Bunlar ;
Kanal mesajı (c) , Private mesaj (p) , Private notice (n) , Kanal notice (N) , Part mesajı (P) , Çıkış mesajı (q) , DCC (d) , Away (a) , Topic (t) , Kullanıcı (u)
Action : Spamfilter alınması için hareket belirtir. ( en fazla 1 hareket)
Bu hareketler ; kill , tempshun , shun , kline , gilne , zline , gzline , block ve dccblock gibi hareketler belirtilir.
Tkltime : Süre belirtilmek istenmediğinde – işaretini belirtmek zorunludur. Süre d-h-m-s formatı ile uygulanır.
Reason : Mesaj bloklanması için sebep belirtmeye yarar, – işareti kullanılırsa bu boşluklara çevirilecektir.

Squit ; Networkdan IRC serverinin bağlantısını koparmaya yarar. Genellikle serverlerin yönlendirmelerden çıkması için kullanılır. IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /squit server

Tempshun ; Geçici olarak shun ekleyip/kaldırma işleminde kullanılır. Eğer kullanıcı serverdan çıkarara shun otomotik olarak kaldırılır.
Kullanım ; /tempshun +/-nick sebep

Trace ; Trace komutu serverler veya clientler için kullanılabilir. Kullanıcı için uygulanırsa classını ve lag durumunu gösterir. Server için uygulandığında class , version ve link bilgisini gösterir. Trace komutu bazı zamanlarda karışabilir özellikler ilk defa uygulanıyorsa.
Kullanım ; /trave server/nick

Tsctl ; İleri düzey olan bu komut dahili irc saatini ayarlar. IRC operatörleri kullanabilir.
Kullanım ; /tsctl offset +|- zaman
/tsctl time : Aktif saati gösterir.
/tsctl alltime : Tüm serverin aktif saatini gösterir.
/tsctl svstime : Tüm serverin saatini ayarlar.

Undccdeny ; Belirlenen bir dosya uzantısında, DCC engeli varsa bu engeli kaldırmasını sağlar. Sadece IRCop’lar kullanabilir.
Kullanım ; /undccdeny dosyauzantısı

Wallops ; Kullanıcı modesinde +w kipi bulunan tüm kullanıcılara mesaj göndermek için kullanılır. Sadece IRC operatörler ve +w kipine sahip kullanıcılar mesajları görebilir.
Kullanım ; /wallops mesaj

Zline ; Bir nickin süre koyulmadığı veya engel kaldırılmadığı takdirde servere bir daha bağlanmasını engellemek için kullanılır. IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /zline [idetd@host veya nick] [süre] [sebep]
Not ; Süre belirtilmez ise uygulanan zline kalıcı hale gelir. Süre d-h-m-s cinsinden belirtilir. Örneğin ; /zline nick 1d1h1m1s Dışarı şeklinde uygulanabilir.
Uygulanan zline kaldırmak için ; /zline -identd@host şeklinde uygulanır.

Benzer Türkçe mirc makaleleri

Okuduğunuz makalelere benzer yazılar

İrc serverlerda raw komutu nedir? nasıl kullanılır?

Mirc raw nedir? Merhaba sevgili arkadaşlar mirc raw komutlarında bu gün sizler